Navigace

Obsah

Fotografie

Výroční schůze SDH Dlouhá Lhota ze dne 27. 12. 2008.

Setkání s občany obce dne 28. 12. 2008 u příležitosti ukončení roku 2008.

 Dětský karneval pořádaný SDH Dlouhá Lhota dne 14.3.2009

 Fotografie - jaro 2009

Fotografie - léto 2009

Pěkná hodinka Dlouhá Lhota 5.10.2009

Rekonstrukce laviček a dětského kolotoče podzim 2009

Nákup nových prvků na dětské hřiště

Výměna oken v budově bývalé školy podzim 2009.

Fotografie podzim 2009

Silvestrovská zábava v Hasičské pivnici (Dlouhá Lhota 2009/2010)

Setkání s občany obce v Hasičské pivnici 3.1.2010. Akce se účastnilo cca 40 občanů.

 Výroční schůze SDH Dlouhá Lhota dne 8.1.2010

Fotografie zima 2010

Svěcení praporu 10.5.2008

Rosvícení vánočního stromku 3.12.2010

Exkurse do pívovaru Zvíkov 4.12.2010

Výroční schůze SDH Dlouhá Lhota dne 7.1.2011

Setkání s občany obce v Hasičské pivnici 8.1.2011

Stránka

Úvodní slovo starosty hasičů pana Václava Hájka

Úvodní slovo starosty hasičů pana Václava Hájka

Příspěvek velitele hasičů pana Václava Táborského

Příspěvek velitele hasičů pana Václava Táborského

Příspěvek pana Jarého

Příspěvek pana Jarého

Velitel okrsku pan Bradáč

Velitel okrsku pan Bradáč

Volná zábava

Volná zábava

Zhodnocení roku 2008 starostou ing. Rozšafným

Zhodnocení roku 2008 starostou ing. Rozšafným

Přání do nového roku 2009 starostou obce ing. Rozšafným

Přání do nového roku 2009 starostou obce ing. Rozšafným

Zpěv státní hymny

Zpěv státní hymny

Zpěv státní hymny

Zpěv státní hymny

Volná diskuse

Volná diskuse

Volná diskuse

Volná diskuse

Volná diskuse

Volná diskuse


Stránka