Navigace

Obsah

Dostupné formuláře v sídle úřadu obce

Živnostenský úřad
 • Ohlášení živnosti - fyzická osoba česká
 • Návod na vyplnění formuláře - fyzická osoba česká
 • Ohlášení živnosti - fyzická osoba zahraniční
 • Návod na vyplnění formuláře - fyzická osoba zahraniční
 • Ohlášení živnosti - právnická osoba česká
 • Návod na vyplnění formuláře - právnická osoba česká
 • Ohlášení živnosti - právnická osoba zahraniční
 • Návod na vyplnění formuláře - právnická osoba zahraniční
 • Žádost o koncesi - fyzická osoba česká
 • Návod na vyplnění formuláře - fyzická osoba česká
 • Žádost o koncesi - fyzická osoba zahraniční
 • Návod na vyplnění formuláře - fyzická osoba zahraniční
 • Žádost o koncesi - právnická osoba česká
 • Návod na vyplnění formuláře - právnická osoba česká
 • Žádost o koncesi - právnická osoba zahraniční
 • Návod na vyplnění formuláře - právnická osoba zahraniční
 • Žádost o výpis
 • Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele - fyzická osoba
 • Návod na vyplnění formuláře - fyzická osoba
 • Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele - právnická osoba
 • Návod na vyplnění formuláře - právnická osoba
 • Příloha žádosti o zápis do evidence zemědělského podnikatele
 • Žádost o zrušení živnostenského podnikání fyzické osoby
 • Žádost o zrušení živnostenského podnikání právnické osoby
 • Oznámení o zahájení činnosti v provozovně
 • Oznámení o ukončení činnosti v provozovně
 • Oznámení změn
 • Pokračování v provozování živnosti
 • Čestné prohlášení odpovědného zástupce
Stavební úřad
 • Ohlášení drobné stavby
 • Návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby
 • Ohlášení stavebních úprav a udržovacích prací
 • Žádost o povolení výkopových prací a stanovení dopravních podmínek
 • Žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením
 • Žádost o povolení k odstranění stavby
 • Žádost o povolení terénních úprav
 • Žádost o souhlas k vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu
Různé
 • Žádost o povolení kácení dřevin
 • Přiznání k místnímu poplatku ze psů
 • Žádost o poskytnutí informací
 • Žádost o vydání povolení k užívání veřejné zeleně
 • Žádost o pronájem obecního bytu
 • Žádost o nájem bytu
 • Žádost dohody o výměně bytu
 • Ohlášení informačního, reklamního a propagačního zařízení